Pedagógiai továbbképzés

PÁLYÁZATÍRÓ TRÉNING
Nem akreditált továbbképzés.
Kedves Kollégák!
A Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. pályázatíró tréninget szervez Innovátorok, Igazgatók és Pedagógusok számára.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv újabb lehetőségeket kínál a hazai közoktatási rendszer számára, hogy intézményi céljaik és innovációk megvalósításához az anyagi forrásokat pályázati úton teremtsék elő. Csapatunk és trénereink konkrét segítséget szeretnének nyújtani Önöknek a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek” című prioritásához kapcsolódva, azzal a céllal, hogy sikeres pályázati projekteket készítsenek. A fenti tartalmakon belül képzésünk két kiemelt terület érint:
 • A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban.
 • Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás megvalósítása.
A képzés során ismereteket szerezhetnek:
 • az integrációt érintő jogszabályi környezetről, az irányelvekről, az együttnevelés lehetséges színtereiről, valamint az ezek megvalósítását támogató pályázati lehetőségekről.
 • Konkrét gyakorlati útmutatót kínálunk az intézményi innováció megvalósításának folyamatához szükséges projekttervezéshez.
 • Segítséget nyújtunk a célokhoz rendelt tevékenységsorozatok strukturált megtervezéséhez, mérföldkövek kijelöléséhez, azaz a sikeres projektterv elkészítéséhez.
 • Kiemelt téma a meglévő humánerőforrás fejlesztési irányok meghatározása és a partneri együttműködés lehetséges formáinak feltérképezése.
Képzésünk eredményeként Önök képesek lesznek arra, hogy innovációikat az  intézményi adottságaik figyelembe vételével beillesszék a megfelelő pályázati kiírás feltételrendszerébe!
Tervezett témakörök:
 1. Sajátos nevelési igényű tanulók a közoktatási rendszerben
  1. Törvények szabályozók
  2. Az együttnevelés lehetséges színterei
 2. Közoktatáspolitikai prioritások és közösségi elvárások
  1. Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei
 3. Pályázatírás
  1. Projekttervezés
  2. Logikai keretmátrix készítés
  3. Dokumentációs feladatrendszerezés
Időpontok:
2007. július 19-20. 10 órától
2007. augusztus 21-22.
2007. szeptember 14-15.
2007. október 12-13.
2007. november 16-17.
2007. december 7-8.
A képzés tervezett időtartama: 2 x 6 óra.
Részvételi díj: 15 000 Ft+ áfa, amely tartalmazza a szakmai program és a vendéglátás költségeit.

 

DYSLEXIA PREVENCIÓ MÓDSZERTANA
Kedves Kollégák!
A Nemzeti Tankönyvkiadó módszertani tanfolyamot indít alsó tagozaton tanítóknak.
A tanfolyam témája:
A dyslexia – prevenció Játékház, a Játékvár és a Játékváros tankönyvcsaláddal.
Az olvasás, az írás és a matematika tanítása a kezdeti szakaszban.
A tanórai differenciálás.
A tanfolyamot vezeti: Hargitai Katalin
Részvételi díj: 15 000 Ft + áfa
A tanfolyam helyszíne: A Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Bemutatóterme,
Bp., XIV. Kerület, Szobránc utca 6-8.
Az előadások 10 órakor kezdődnek.
2007. június 18.
2007. június 19.
2007. június 20.
Jelentkezési határidő: 2007. június 2.

 

JÖVŐ TANÉV AKKREDITÁLT TANFOLYAMAI
ELŐZETES
A Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
akkreditált továbbképzési ajánlata a jövő tanévre!
Anyanyelvünk világa
Az anyanyelvi nevelés tartalmi és módszerbeli megújulása
az 1-4. osztályban 30 óra
Alapítási engedély száma: OM 241/49/2003.
A továbbképzés célja: a résztvevők rövid áttekintést kapjanak a magyar nyelvtudomány (a grammatika, a kommunikációelmélet, a helyesírás-kutatás), valamint az anyanyelv-pedagógia legújabb eredményeiről és ezek iskolai alkalmazásának a lehetőségeiről. A gyakorlatközpontú foglalkozások lehetőséget adnak a megismert eljárások kipróbálására, óralátogatásra is. A továbbképzési kurzuson a résztvevők gyarapíthatják mesterségbeli tudásukat, korszerűbb elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jutnak.
Magyar nyelv és kommunikáció –
 Az anyanyelvi nevelés tartalmi és módszerbeli megújulása az 5-12. osztályban 
30 óra
Alapítási és indítási engedély száma: OM 244/65/2003.
A továbbképzés célja: a résztvevők rövid áttekintést kapjanak a magyar nyelvtudomány (a grammatika, a kommunikációelmélet, a retorika, a szövegtan, a stilisztika, a nyelvművelés, a nyelvtörténet, a szociolingvisztika), valamint az anyanyelv-pedagógia legújabb eredményeiről és ezek iskolai alkalmazásának a lehetőségeiről. A gyakorlatközpontú foglalkozások lehetőséget adnak egyes eljárások kipróbálására, óralátogatásra is. A továbbképzési kurzuson a résztvevők gyarapíthatják mesterségbeli tudásukat, korszerűbb elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jutnak.
Angol nyelv
Szórakoztató angolnyelv-tanítás a komplex készségfejlesztés
és a kétszintű érettségi tükrében 30 óra
Alapítási engedély száma: OM 241/52/2003.
A továbbképzés célja: a résztvevők elsajátítsák a komplex nyelvi készségfejlesztés alapjait, felkészüljenek a kétszintű nyelvi érettségi követelményrendszerének megfelelő feladatok, gyakorlatok kidolgozására, s mindeközben szem előtt tartsák a diákok szórakoztató és egyben motiváló nyelvi oktatását. A gyakorlatközpontú foglalkozások lehetőséget adnak különböző módszerek kipróbálására. A résztvevők gyarapíthatják mesterségbeli tudásukat, korszerűbb elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jutnak
Tetszett? Oszd meg másokkal is 😉Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin